Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim

Ważne informacje

Koronawirus - informacja

Koronawirus - informacja

Szanowni Państwo
Zgodnie z rekomendacją MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa Dyrektor SOSW w Oświęcimiu informuje, że:
1. nauczyciele, wychowawcy w naszej szkole w przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np..: częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i myda oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
2 jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,
3. należy pamiętać o tym, że jeśli dziecko które wróciło z terenów występowania koronawirusa ma objawy grypopodone, trzeba bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału epidemiologicznego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
4. rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368),
5. na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia publikowane są bieżąco komunikaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej,
6. numer infolinii Ministerstwa Zdrowia to: 800 190 590 ( czynna całodobowo).

Ponadto zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o nieposyłanie chorych i przeziębionych dzieci  do szkoły.

Dyrektor SOSW w Oświęcimiu
Bezpłatna opieka stomatologiczna

Bezpłatna opieka stomatologiczna

Informujemy, że w oparciu o uregulowanie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zawarł porozumienia w sprawie organizacji udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego z podmiotami leczniczymi z terenu Oświęcimia

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie zachodnich sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Projekt pt. Harmonia", w którym w dniach 15-19 maja 2017 r. uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z SOSW w Oświęcimiu był współfinansowany przez Polsko Niemiecką Wymianę Międzynarodową.
 
AAC w szkole i na co dzień

AAC w szkole i na co dzień

Program pomocy dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej.
1 % podatku dla naszej Szkoły

1 % podatku dla naszej Szkoły

 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na SOSW w Oświęcimiu
 
Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły. Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa bliskim, znajomym oraz wszystkim przyjaciołom Szkoły i zapoznanie się ze szczegółami akcji na stronie Stowarzyszenia www.spsm.edu.pl.
 
 
PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!
 
Nr KRS 0000052078 - Cel szczegółowy: SOSW – Szkoła Podstawowa w Oświęcimiu
 
Zdrowo jem - więcej wiem!

Zdrowo jem - więcej wiem!

W trosce o zdrowie najmłodszego pokolenia w tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu fundacji BOŚ pt.: „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Dołącz do Nas!

Dołącz do Nas!

Zapraszamy do odwiedzania Szkoły Podstawowej !
Rodzice, nauczyciele i pedagodzy szkolni zainteresowani kształceniem dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą odwiedzać Naszą szkołę i korzystać z porad specjalistów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Oferta

Szkoła Podstawowa organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie lekkie, umiarkowane lub znaczne, głębokie, autyzm, niepełnosprawność ruchową, orzeczone deficyty słuchowe  i wzrokowe oraz niepełnosprawności sprzężone. 

KONTAKT

 
Szkoła Podstawowa w SOSW 32-600 Oświęcim ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 84 301 71
Sekretariat czynny w godzinach 7.00-15.00
SOSW w Oświęcimiu ul. Kościelna 6,
32-600 Oświęcim tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 ...

 

 

Zapewniamy:
opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
pomoc psychologa i pedagoga,

opiekę w internacie dla uczniów z poza Oświęcimia,
zajęcia rewalidacyjne,
możliwość rozwoju aktywności poznawczej i twórczej,
wspieranie rozwoju uczniów stosując nowoczesne metody i programy terapeutyczne,
pozytywne środowisko wychowawcze,

możliwość prezentacji własnych osiągnięć w środowisku,

możliwość przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Zapewniamy opiekę oraz warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka w świetlicy czynnej od godziny 7.30 do 14.00 oraz obiady.


 

 

Aktualności

Kalendarz

Online

Szkoła Podstawowa w SOSW
32-600 Oświęcim
ul. Obozowa 40
sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
tel./fax 33 84 301 71

Sekretariat czynny w godzinach
7.00-15.00

SOSW w Oświęcimiu
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842 21 47, 33 843 01 71
Dyrektor: Jacek Polak

Komitet Społeczny
przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole
"MAŁOPOLSKA" w SOSW Oświęcim

32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 40
tel. 0338430171
Przewodnicząca Zarządu: Patrycja Studzińska

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat