Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

17 czerwca 2024

17 czerwca 2024
Ogólnopolskie projekty edukacyjne

„Gramy Zmysłami” oraz „Zdrowo i Sportowo”


Uczniowie w trakcie zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć integracji sensorycznej w roku szkolnym 2023/2024 zrealizowali projekty edukacyjne „Gramy Zmysłami” oraz „Zdrowo i Sportowo”. Główne cele programów to kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów oraz zwiększanie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym dziecka, a także przeciwdziałanie pandemii chorób cywilizacyjnych.

Działania uczyły dzieci decyzyjności, innowacyjnego podejścia do realizacji zadania oraz pozwalały przełamywać schematy i utrwalone zachowania


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat