Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Klub Młodego Czytelnika

Klub Młodego Czytelnika
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w każdy piątek w godzinach 10.25 – 11.10 odbywać się będą spotkania „Klubu Młodego Czytelnika”. Celem spotkań jest wspomaganie rozwoju intelektualnego i społecznego uczniów oraz rozwijanie dziecięcej wrażliwości, współczucia, serdeczności i otwartości.
Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat