Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Bezpieczeństwo w internecie.

Bezpieczeństwo w internecie.
Celem programu przeciwdziałania cyberprzemocy jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych uczniów podczas korzystania z Internetu.
10 RAD DLA RODZICÓW  dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.


Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat