Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Owoce w szkole.

Owoce w szkole.

Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia warzyw i owoców.

Program „Owoce w szkole” jest finansowany poprzez dopłatę krajową i obejmuje dostarczanie owoców i warzyw do szkół podstawowych.
W bieżącym roku szkolnym programem objętych jest 38 uczniów klas I-III.
Uczestniczymy w programie od 2009 roku i do tej pory uczniowie spożyli 6.820 porcji warzyw i owoców.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat