Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Realizujemy Małopolski projekt zaleceń Europejskiego Kodeksu walki z rakiem.

Realizujemy Małopolski projekt zaleceń Europejskiego Kodeksu walki z rakiem.
Celem projektu jest budowanie świadomości onkologicznej i poprawy, jakości życia dzieci i młodzieży przez:
  1. Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym;
  2. Kształtowanie postawy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
W Europie choroby nowotworowe należą do najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów. Z tego właśnie powodu opracowany został "Europejski Kodeks Walki z Rakiem". Zawarto w nim zestaw zaleceń, których stosowanie może w wielu przypadkach zmniejszyć zachorowalność na nowotwory złośliwe, a także ograniczyć umieralność z ich powodu. Prawdziwą szansą na wygranie walki z chorobą nowotworową jest stosowanie się do zapisów Kodeksu przez każdego z nas, na co dzień.

 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat