Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

I Etap edukacyjny

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III)
- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych na następujących zajęciach:

Edukacja wczesnoszkolna
J. angielski                             
Edukacja muzyczna              
Edukacja plastyczna            
Zajęcia komputerowe         
Wychowanie fizyczne
Religia
Zajęcia rewalidacyjne

- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiararkowanym i znacznym realizuje się podstawę programową
na następujących zajęciach:

Kształcenie zintegrowane
Religia
Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia wychowania fizycznego pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli odbywają się na basenie "Pod Platanem" w Brzeszcach. Zajęcia są niepłatne i szkoła zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas przejazdu na basen.

 

           

.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat