Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

II Etap edukacyjny

II ETAP EDUKACYJNY
- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych na następujących zajęciach:

 

J. polski
J. angielski
Muzyka
Plastyka
Historia i społeczeństwo
Przyroda
Matematyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Wychowanie fizyczne
Godzina z wychowawcą
Religia
Rewalidacja
Wychowanie do życia w rodzinie
 

W klasie VI organizowany jest egzamin zewnętrzny - sprawdzian klasy VI. Warunki i procedury sprawdzianu opisane są w procedurach opracowanych przez OKE w Krakowie.
 

- dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym realizuje się podstawę programową
na następujących zajęciach:
 

Funkcjonowanie w środowisku
Muzyka z rymiką
Plastyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Religia
Rewalidacja
 

Zajęcia wychowania fizycznego pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli odbywają się na basenie "Pod Platanem" w Brzeszczach. Zajęcia te są nieodpłatne. Szkoła zapewnia również transport i opiekę podczas przejazdu na basen.
 
Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki o jeden rok.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować edukację w gimnazjum, które mieści się w tym samym budynku.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat