Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne
 

Zajęcia rewalidacyjne przydzielane są indywidualne uczniom w zależności
od ich potrzeb określonych przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Zadaniem rewalidacji indywidualnej jest dążenie do optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzenie napięć u dzieci eretycznych, pobudzanie do działania dzieci apatycznych oraz wyrównywanie braków powstałych wskutek zaniedbań pedagogicznych.


Następujące zajęcia rewalidacyjne realizowane są w różnym wymiarze godzin w zależności od potrzeb uczniów :

- korekcja wad postawy
- korekcja wad mowy
- korekcyjno-kompensacyjne
- usprawniające
- TOMATIS
- EEG Biofeedback
- Integracja Sensoryczna
- Terapia Taktylna
- kinezjologia edukacyjna Dennisona
- hydroterapia

Na każdą klasę przypada 10 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. 

Integracja Sensoryczna
Integracja Sensoryczna
Korekcja wad postawy
Korekcja wad postawy
Magnetoterapia
Magnetoterapia
Kabina lustrzana w Sali Doświadczania Świata
Kabina lustrzana w Sali Doświadczania Świata
Biofeedback
Biofeedback
Hydroterapia
Hydroterapia
Krekcja wad mowy
Krekcja wad mowy

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat