Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Dyrekcja

Dyrekcja
 mgr Jacek Polak
Dyrektor SOSW w Oświęcimiu.

mgr Mirosława Jakimko 
Wicedyrektor SOSW ds. Szkoły Podstawowej.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat