Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Nauczyciele i specjaliści

 NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2018/19

LP NAZWISKO I IMIĘ Nauczane przedmioty/
wykonywane obowiązki
1 Adamski Krzysztof Nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, nauczyciel korekcji wad postawy
2 Bajorska Raj Beata Nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
3 Balcarek Magdalena Nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog
4 Bizoń Barbara Nauczyciel oligofrenopedagog
5 Borowiec Katarzyna Nauczyciel korekcji wad postawy, rehabilitant
6 Budzińska Widlarz Iga Nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda
7 Burblis Elżbieta Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego
8 Ciepiela Babińska Anna Bibliotekarz
  Domarzewski Marcin Nauczyciel muzyki, nauczyciel oligofrenopedagog
9 Frączek Marzena Nauczyciel oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
10 Gąsiorek Katarzyna Nauczyciel oligofrenopedagog
11 Gębala Marcin Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel katechezy
12 Giełdoń Dominika Nauczyciel oligofrenopedagog, surdopedagog
i tyflopedagog
13 Gniadek Adrianna Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki, logopeda
14 Graboń Marek Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel katechezy
15 Greczner Jowita Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki
16 Hejnar Nowak Monika Nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda
17 Jakimko Mirosława Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel chemii
18 Janik Ewa Pedagog szkolny, nauczyciel oligofrenopedagog
19 Jarzyna Witold Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki
i techniki
20 Jurecka Elżbieta Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego
21 Kamińska Królik Małgorzata Nauczyciel oligofrenopedagog
22 Kiszczak Beata Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel historii
23 Kojdecka Alicja Nauczyciel oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedbacku
24 Kołodziejczyk Monika Nauczyciel oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
25 Korzeniowska Aleksandra Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego Kosowska informatyki
26 Kosowska Maca Wioletta Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel geografii, doradca zawodowy
27 Krakowczyk Tatiana Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
28 Krawczyk Batko Agnieszka Nauczyciel oligofrenopedagog, psycholog szkolny, terapeuta Integracji Sensorycznej
29 Kubica  Anna Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody, biologii
i wychowania do życia w rodzinie
30 Kupiec Anna Nauczyciel oligofrenopedagog
31 Miękina Majchrzak Agata Nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda
32 Mleczko Barbara Nauczyciel oligofrenopedagog, tyflopedagog
33 Morek Izabela Nauczyciel oligofrenopedagog
34 Nowak Drabek Małgorzata Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel korekcji wad postawy
35 Nykiel Renata Nauczyciel oligofrenopedagog
36 Olearczyk Agnieszka Nauczyciel oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
37 Paw Elżbieta Nauczyciel oligofrenopedagog
38 Pindel Anna Nauczyciel oligofrenopedagog
39 Płonka Daniel Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel korekcji wad postawy
40 Ptasznik Andrzej Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, fizyki
i techniki
41 Rybarz Iwona Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
42 Sekunda Piotr Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel historii
43 Stachura Bartłomiej Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel korekcji wad postawy
44 Studzińska Patrycja Nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda
45 ******** ******    ***** Nauczyciel oligofrenopedagog
46 Tabaka Gabriela Nauczyciel oligofrenopedagog, psycholog szkolny
47 Wójcik Edyta Nauczyciel oligofrenopedagog
48 Wrzesień Marzena Nauczyciel oligofrenopedagog
49 Zabawska Renata Nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
50 Zając Joanna Nauczyciel oligofrenopedagog, logopeda
51 Ziarkowska Anna Nauczyciel oligofrenopedagog
52 Zięcina Karina Nauczyciel oligofrenopedagog
 


Służbowe adresy mailowe:

Adamski Krzysztof kadamski.spsosw@op.pl
Bajorska Raj Beata bbraj.spsosw@op.pl
Bizoń Barbara bbizon.spsosw@op.pl
Balcarek Magdalena mbalcarek.spsosw@op.pl
Borowiec Katarzyna kborowiec.spsosw@op.pl
Budzińska Widlarz Iga ibwidlarz.spsosw@op.pl
Burblis Elżbieta eburblis.spsosw@op.pl
Ciepiela Babińska Anna acbabinska.spsosw@op.pl
Gąsiorek Katarzyna kgasiorek.spsosw@op.pl
Gębala Marcin mgebala.spsosw@op.pl
Giełdoń Dominika dgieldon.spsosw@op.pl
Gniadek Adrianna agniadek.spsosw@op.pl
Graboń Marek mgrabon.spsosw@op.pl
Greczner Jowita jgreczner.spsosw@op.pl
Hejnar Nowak Monika mhejnar.spsosw@op.pl
Jakimko Mirosława mjakimko.spsosw@op.pl
Janik Ewa ejanik.spsosw@op.pl
Jarzyna Witold wjarzyna.spsosw@op.pl
Jurecka Elżbieta ejurecka.spsosw@op.pl
Kamińska Królik Małgorzata mkrolik.spsosw@op.pl
Kiszczak Beata bkiszczak.spsosw@op.pl
Kojdecka Alicja akojdecka.spsosw@op.pl
Kołodziejczyk Monika mkolodziejczyk.spsosw@op.pl
Korzeniowska Aleksandra akorzeniowska.spsosw@op.pl
Kosowska Maca Wioleta wmaca.spsosw@op.pl
Kowalska Kolak Katarzyna kkolak.spsosw@op.pl
Krakowczyk Tatiana tkrakowczyk.spsosw@op.pl
Krawczyk Batko Agnieszka abatko.spsosw@op.pl
Kubica  Anna akubica.spsosw@op.pl
Kupiec Anna akupiec.spsosw@op.pl
Miękina Majchrzak Agata amajchrzak.spsosw@op.pl
Mleczko Barbara bmleczko.spsosw@op.pl
Morek Izabela imorek.spsosw@op.pl
Nowak Drabek Małgorzata mdrabek.spsosw@op.pl
Nykiel Renata rnykiel.spsosw@op.pl
Olearczyk Agnieszka aolearczyk.spsosw@op.pl
Paw Elżbieta epaw.spsosw@op.pl
Pindel Anna apindel.spsosw@op.pl
Płonka Daniel dplonka.spsosw@op.pl
Rybarz Iwona irybarz.spsosw@op.pl
Sekunda Piotr psekunda.spsosw@op.pl
Stachura Bartłomiej bstachura.spsosw@op.pl
Studzińska Patrycja pstudzinska.spsosw@op.pl
Swaczyna Rokita Beata brokita.spsosw@op.pl
Tabaka Gabriela gtabaka.spsosw@op.pl
Wójcik Edyta ewojcik.spsosw@op.pl
Wrzesień Marzena mwrzesien.spsosw@op.pl
Zabawska Renata rzabawska.spsosw@op.pl
Zając Joanna jzajac.spsosw@op.pl
Ziarkowska Anna aziarkowska.spsosw@op.pl
Zięcina Karina kziecina.spsosw@op.pl
Zuziak Dorota dzuziak.spsosw@op.pl
Świadek Sebastian sswiadek.spsosw@op.pl
Ślińczak Babik Teresa tbabik.spsosw@op.pl
Chrostek Małgorzata mchrostek.spsosw@op.pl
Domarzewski Marcin mdomarzewski.spsosw@op.pl
Szydło Edward eszydlo.spsosw@op.pl
Ptasznik Andrzej aptasznik.spsosw@op.pl
 


Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat