Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW SOSW W OŚWIĘCIMIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Skład Prezydium Rady Rodziców SOSW w 2018 r.

Przewodniczący Rady Rodziców SOSW - Natalia Czuba
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców SOSW - Piotr Zemła
Sekretarz Rady Rodziców SOSW - Jolanta Turaczyk
Skarbnik Rady Rodziców SOSW - Marlena Wójcicka
Członek Prezydium Rady Rodziców SOSW - Elżbieta Zdrowak
Członek Prezydium Rady Rodziców SOSW - Anika Wieczorek
Członek Prezydium Rady Rodziców SOSW - Barbara Zemła

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat