Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Bezpłatna opieka stomatologiczna

Bezpłatna opieka stomatologiczna

Informujemy, że w oparciu o uregulowanie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zawarł porozumienia w sprawie organizacji udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego z podmiotami leczniczymi z terenu Oświęcimia

Podmioty lecznicze wykonywać będą świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. Oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne do ukończenia 19 r. ż.

Świadczenia, o których mowa realizowane będą w gabinecie stomatologicznym spełniającym wymagania określone w odrębnych przepisach w dniach i godzinach otwarcia gabinetu.

Przy realizacji świadczeń, podmiot leczniczy współpracował będzie z higienistką szkolną (pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania) oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów uczniów polegającej na:

- wymianie informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji opieki stomatologicznej w szczególności zdrowia jamy ustnej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia,

- podejmowaniu wspólnych działań w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Dyrektor SOSW ustalił harmonogram wizyt dzieci i młodzieży w gabinetach stomatologicznych.

„MEGASTOM” ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim
 

Dr. Stetkiewicz
(bez rejestracji)
Dr. Hajzyk
rejestracja telefoniczna
 
poniedziałek          900 - 1200
wtorek                 1200 - 1700
środa                     800 - 1200
czwartek              1300 - 1600

 
poniedziałek        1200 - 1700
środa                   1200 - 1700
czwartek                800 - 1200
piątek                     800 - 1300

 

 

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Renata Rogała
Centrum Medyczne„MEDICDENT” ul. Górnickiego 1


Rejestracja telefoniczna pod nr 519 378 609

poniedziałek          800 - 1900
wtorek                 1300 - 1900
środa                     800 - 1400
czwartek                730 - 1330
piątek                   1300 - 1900

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat