Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH I DNI WOLNE PO ODPRACOWANIU.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH I DNI WOLNE PO ODPRACOWANIU.
SOSW
02.05.209 r. – dzień wolny po odpracowaniu w dniu 06.04.2019 r.

SP (8 dni)
04.09.2019 r.  – dzień integracji
02.11.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.04.2019 r.- egzamin gimnazjalny
11.04.2019 r.- egzamin gimnazjalny
12.04.2019 r.- egzamin gimnazjalny
15.04.2019 r.- egzamin ósmoklasisty
16.04.2019 r.- egzamin ósmoklasisty
17.04.2019 r.- egzamin ósmoklasisty

SB I ST. (6 dni)
04.09.2019 r.  – dzień integracji
02.11.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.03. 2019 r. – Dzień Kobiet – impreza profilaktyczna
18.06.2019 r.- egzamin pisemny w SB I ST.

SPdP (6 dni)
04.09.2019 r.  – dzień integracji
02.11.2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.03. 2019 r. – Dzień Kobiet – impreza profilaktyczna
18.06.2019 r.- egzamin pisemny w SB I ST.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat