Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu współpracuje z niemiecką szkołą Schule Stainfeld w Mölln od 2005 roku. W ramach współpracy realizowane są projekty Wymiany Młodzieży, których celem jest poznanie zachodnich sąsiadów, ich tradycji i kultury, wspólne działanie, rozwijanie zdolności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpraca zagraniczna to także przekazywanie wiedzy o naszym kraju. Projekty finansowo i merytorycznie wspiera organizacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Projekt pt. Harmonia", w którym w dniach 15-19 maja 2017 r. uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z SOSW w Oświęcimiu był współfinansowany przez Polsko Niemiecką Wymianę Międzynarodową.
 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat