Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Rekord w resuscytacji

Rekord w resuscytacji
Ustanawianie rekordu, Certyfiakt, dyplom...
Szkoła Podstawowa 16 października 2013 roku brała udział w ustanowieniu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W całej Polsce do tej akcji przystąpiło prawie 90000 osób. Otrzymaliśmy Certyfikat udziału w tym przedsięwzięciu od Prezesa Zarządu Fundacji WOŚP i Prezesa Polskiej Rady Resuscytacji.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat