Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Uczymy się ratować życie.

Uczymy się ratować życie.

Otrzymaliśmy od  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy materiały do nauki udzielania pierwszej pomocy: płyty instruktażowe, manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podręczniki do nauki pierwszej pomocy, plansze i inne pomoce dydaktyczne.
Od najmłodszych lat uczymy się  prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia.
Program jest objęty patronatem Ministerstawa Edukacji Narodowej.

Masaż serca
Masaż serca
Sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat