Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Wspólnie zbudujemy nowy Ośrodek !

Wspólnie zbudujemy nowy Ośrodek !
Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na rzecz budowy nowego Ośrodka dla naszych uczniów.
Wpłat można dokonywać na konto Komitetu Społecznego przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole "MAŁOPOLSKA" o numerze 75 1540 1115 2084 9110 8090 0001 (Bank Ochrony Środowiska SA) z dopiskiem "budowa Ośrodka".
W imieniu podopiecznych i rodziców wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Rada Rodziców
Dyrektor SOSW
Grono pedagogiczne

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat