Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne
  Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, wpomagające naukę, rowijające zainteresowania i uzdolnienia. 
Uczniowie biorą również udział w kynoterapii i hipoterapii.
Zajęcia z psem terapeutycznym Bajbusem.
Zajęcia z psem terapeutycznym Bajbusem.
Zajęcia z hipoterapii w Babicach

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat