Szkoła Podstawowa

SOSW Oświęcim
A A A

Baza

Szkoła Podstawowa mieści się w budynku przy ul. Obozowej 40 w Oświęcimiu. Sale dydaktyczne i gabinety specjalistyczne są  wyposażone w w profesjonalny sprzęt.
Szkoła dysponuje pracowniami dydaktycznymi ( kuchnie, pracownia techniczna, informatyczna), biblioteką, świetlicą, salą gimnastyczną, placem zabaw, boiskiem, gabinetami (pielęgnarki, psychologa, pedagoga), nowoczesnymi gabinetami do prowadzenia terapii metodą TOMATIS-a, EEG Bioffedback, Integracji Sensorycznej, Hydroterapii. 

Ośmioosobowy bus jest wykorzystywany na wyjazdy terapeutycze i rehabilitacyjne.
Sala Integracji Sensorycznej
Sala Integracji Sensorycznej
Sala informatyczna
Sala informatyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Kuchnia dydaktyczna
Kuchnia dydaktyczna
Świetlica
Świetlica
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat